Finding Office Space in Bangkok

"พื้นที่สำนักงานให้เช่าในเขตธนบุรี"
สำนักงานให้เช่า - ถนนกรุงธนบุรี

Office Bangkok.com > ธนบุรี

รายชื่ออาคารสำนักงานทุกตึกบนทำเล ธนบุรี

 :: Sinn Sathorn Tower  ::"อาคารสินสาทร ทาวเวอร์"

ชื่ออาคาร
อาคารสินสาทร ทาวเวอร์
ที่ตั้ง
ถนนกรุงธนบุรี
ความสูง
43 ชั้น
ปีที่สร้าง
2532
พื้นที่
120,000 ตารางเมตร
ค่าเช่า
385 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Chiller
เวลาทำการ
08.00 am. - 05.30 pm.
ค่าไฟ
ตามอัตราการไฟฟ้า
ค่าน้ำ
ตามอัตราการประปา
ติดต่อ
จิรายุส
โทรศัพท์
081 - 6824898
อีเมล์
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดอาคารสินสาทร ทาวเวอร์ เพิ่มเติม


 :: S.K. Building ::"อาคารเอส.เค. บิวดิ้ง"

ชื่ออาคาร
อาคารเอส.เค. บิวดิ้ง
ที่ตั้ง
ถนนกรุงธนบุรี
ความสูง
13 ชั้น
ปีที่สร้าง
NA
พื้นที่
6,000 ตารางเมตร
ค่าเช่า
330 บาท/ตรม
ระบบแอร์
Central Air
เวลาทำการ
08.00 am. - 05.30 pm.
ค่าไฟ
ตามอัตราของการไฟฟ้า
ค่าน้ำ
ฟรี
ติดต่อ
จิรายุส
โทรศัพท์
081 - 6824898
อีเมล์
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดอาคารเอส.เค. บิวดิ้ง เพิ่มเติม


 :: Thai Sri Tower ::ชื่ออาคาร
อาคารไทยศรี ทาวเวอร์
ที่ตั้ง
ถนนกรุงธนบุรี
ความสูง
28 ชั้น
ปีที่สร้าง
NA
พื้นที่
22,000 ตารางเมตร
ค่าเช่า
480 - 490 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Set up by Lessee
เวลาทำการ
ไม่มี
ค่าไฟ
6.00 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
33.00 บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส
โทรศัพท์
081 - 6824898
อีเมล์
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดอาคารไทยศรี ทาวเวอร์ เพิ่มเติม


 :: Thai Virawat  ::"อาคารธนบบุรี พลาซ่า"

ชื่ออาคาร
อาคารไทยวีรวัตน์
ที่ตั้ง
ถนนกรุงธนบุรี
ความสูง
17 ชั้น
ปีที่สร้าง
2540
พื้นที่
10,000 ตารางเมตร
ค่าเช่า
500 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Split Type
เวลาทำการ
ไม่มี
ค่าไฟ
6.00 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
20.00 บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส
โทรศัพท์
081 - 6824898
อีเมล์
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดอาคารไทยวีรวัตน์เพิ่มเติม


 :: Thonburi Plaza  ::"อาคารไทยวีรวัตน์"

ชื่ออาคาร
อาคารธนบบุรี พลาซ่า
ที่ตั้ง
ถนนกรุงธนบุรี
ความสูง
15 ชั้น
ปีที่สร้าง
NA
พื้นที่
9,000 ตารางเมตร
ค่าเช่า
250 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Split Type
เวลาทำการ
ไม่มี
ค่าไฟ
6.25 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
13.00  บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส
โทรศัพท์
081 - 6824898
อีเมล์
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดอาคารธนบบุรี พลาซ่า เพิ่มเติม